Ny bog på vej: Reclaiming Technology


Det er med stor begejstring at vi kan annoncere vores næste bogudgivelse: En non-fiktionsbog med titlen ‘Reclaiming Technology: a poetic-scientific vocabulary,’ som kigger på den teknologiske udvikling på en usædvanlig måde. 

Reclaiming Technology er et unikt take på den let tilgængelige akademiske litteratur-genre. Bogen består af en større samling korte bidrag fra en række profilerede internationale akademiske forfattere, der tilsammen udgør et akademisk kollektiv i og omkring København.

Bogen søger at inspirere forskellige måder at tænke, skabe og intervenere i teknologiverdenen ved at åbne rammerne for hvad teknologi kan, gennem diverse kreative tekststilarter. Det vokabularium som bogen præsenterer er baseret i en etnografisk tilgang såvel som en tilgang i hvad der i forskningsverdenen referes til som sts (science & technology study) – til brug i undersøgelsen af relationerne mellem teknologi og samfund.

Bogen består af 36 korte essays som hvert fylder cirka 500 ord. Redaktørerne, Associate Professor James Maguire og Professor Brit Ross Winthereik, inviterede ligesindede akademikere i deres forskningskollektiv til at bidrage til bogen. Disse skribenter blev bedt om at trække på deres forskning i teknologi, men hvor teknologi skulle forståes bredt som objekt, proces, håndværk, infrastruktur, koncept eller intervention. Således skulle bidragsyderne problematisere ét eller andet aspekt af deres arbejde gennem en skriftlig stilart, der ikke skulle holdes indenfor det traditionelle repertoire af akademisk litteratur.

Resultatet er en samling af kritiske og eksperimenterende tekster, som taler til teknologien på forskellig vis. Mens nogen bidrag kan opfattes som værende tæt på hvad man traditionelt set opfatter som teknologier (maskinlæring, blockchain, datacentre, disruption, data, tal og  infrastruktur), fokuserer andre på områder hvor teknologier spiller en essentiel rolle på forskellig vis (laboratorier, migration, grænser, kulstof, olie, vand og miljøet).

Der er også bidrag som er skabt gennem bekymringer og impulser som teknologien lægger til grund for (kunst, mirakler, privatliv, ansvar, æstetik, bevisførelse, monstre, bureaukrati, stat og samarbejde).

Og til sidst er der bidrag som er mere konceptuelle i deres natur, men som er inspireret af et teknologi-relateret forskningstema (netværk, optikker, kant, kollektive handlinger, spekulation, rummet, vedligeholdelse, bevægelse og hjerne-krop).

Det er vores fornemmelse at bogen vil appellere til enhver som er nysgerrig på hvordan teknologien påvirker samfundet generelt, samt – mere specifikt – antropologi/sts-forskere og  studerende (på alle niveauer), som er interesserede i metoder og skriftstil, samt praktisører, der leder efter konceptuelle resourcer, som kan hjælpe dem til at tænke på teknologi på nye måder.

Bogen forventes udgivet i foråret 2023. Tilmeld dig vores nyhedsbrev for at høre mere.